K a r i e n   S m e e t s        O p s t e l l i n g e n

K e n  u w  ZELF

Team-coaching door middel van spiegelresonantie om op een snelle en effectieve manier:


  • vergroten van inzicht in eigen gedragspatronen,
  • meer helderheid over de samenhang en relatie eigen patronen en gedragspatronen van de ander,
  • van binnenuit voelen van eigen gedragspatronen en patronen van de ander,
  • duidelijkheid over meer gezonde gedragsalternatieven,
  • toenemen van onderling begrip,
  • verbeteren van de teamcohesie,
  • een vlottere communicatie van teamleden.

Met het team-doel als uitgangs- en richtpunt.